Computer

Computerforsikring - inkl. glas

Hvad dækker gigga

Computer forsikring

Hvad dækker computerforsikring inkl. glas?

Gigga dækker pludselige, uforudsete skader* på computer, samt tyveri* og røveri*.

Du er dækket i og ved dit hjem, og når du midlertidigt opbevarer din computer et sted, op til 12 måneder. Forsikringen gælder dig, og den computer du har registreret.

Den dækker i hjemme i Danmark (minus Færøerne og Grønland), og når du er ude at rejse i op til 3 måneder.

Computerforsikring inkl. glas dækker ikke:

  • skade, på grund af grov uagtsomhed eller forsæt (med vilje)
  • skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, slitage, overbelastning, fejlkonstruktion, fejlbetjening eller anden fejl på computeren
  • skade, der skyldes fugt