Computer

Computerforsikring - inkl. glas

Hvad dækker gigga

Computer forsikring

Hvad dækker computerforsikring inkl. glas?

Gigga dækker pludselige, uforudsete skader* på din computer samt tyveri* og røveri*.

Vi kan erstatte en skade på din computer på følgende måder:

 • Reparation: Hvis computeren kan repareres, betaler gigga for reparationsomkostningerne, dog maksimalt op til
  den forsikringssum, der fremgår af forsikringspolicen
 • Genlevering: gigga kan vælge at lade en beskadiget eller tabt computer genlevere med en tilsvarende*
  computer. Såfremt sikrede* (du) ikke ønsker genlevering, så udbetaler vi en kontant erstatning svarende til den
  pris, gigga skal betale for computeren hos anvist leverandør.
 • Kontanterstatning: Ved kontanterstatning erstatter vi skaden ved kontant udbetaling, dog maksimalt op til den
  forsikringssum som fremgår af policen.

Du er dækket i og ved dit hjem, og når du midlertidigt opbevarer din computer et sted, op til 12 måneder. Forsikringen gælder dig, og den computer du har registreret.

Den dækker i Danmark (minus Færøerne og Grønland), og når du er ude at rejse i op til 3 måneder.

Computerforsikring inkl. glas dækker ikke:

 • Skade, der skyldes fugt
 • Skade, på grund af grov uagtsomhed eller forsæt (med vilje)
 • Skade, der skyldes forkert udført reparation og service
 • Skade, der er dækket af en garanti- eller serviceordning
 • Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, slitage, overbelastning, fejlkonstruktion, fejlbetjening eller anden fejl på computeren
 • Skade, der er opstået ved svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der
  har været brand*

Du må ikke udbedre eller bortskaffe den beskadigede computer, inden vi har godkendt det.
(Tyveri* og røveri* skal anmeldes til politiet).