Cykel

Cykelforsikring

Hvad dækker gigga

Cykel forsikring

Hvad dækker cykelforsikring:

Pludselige uforudsete skader* på din cykel eller el-cykel, og cykeltyveri* og røveri*.

Vi kan erstatte en skade på din cykel* på følgende måder:

Reparation: Hvis cyklen kan repareres, så betaler vi for reparationsomkostningerne, dog maksimalt op til den forsikringssum, der fremgår af policen.

Genlevering: Vi kan vælge at lade en beskadiget eller tabt cykel * genlevere med en tilsvarende* cykel*.
Såfremt sikrede* ikke ønsker genlevering, så udbetaler vi en kontant erstatning svarende til den pris, vi skal betale for cyklen* hos anvist leverandør.

Kontanterstatning: Ved kontanterstatning erstatter vi skaden ved kontant udbetaling, dog maksimalt op til den forsikringssum som fremgår af policen.

Den dækker i og ved dit hjem, og når du midlertidigt opbevarer din cykel et sted, op til 12 måneder.

Hvis du flytter, dækker vi 1 måned fra du flytter – i både den gamle og den nye bopæl.

Skal du ud og rejse, dækker vi i 3 måneder fra afrejse, når du tager cyklen med til og fra udlandet, også Færøerne og Grønland.

Cykelforsikring dækker ikke:

  • Skade, der er påført bevidst, eller hvis der er udvist grov uagtsomhed.
  • Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, overbelastning, fejlmontering, fejlkonstruktion, fejlbetjening eller anden fejl på cyklen*
  • Skade på din cykel, der ikke påvirker dens brugbarhed. Eksempelvis ridser, buler, skrammer, rust, revner eller andre kosmetiske skader
  • Skade, hvor stelnummer ikke kan oplyses
  • Glemte, bortkomne eller forlagte cykler

I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og stjerne (*). Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordlisten bagerst i vilkårene (Klik på 'Læs mere' knappen).