Mobil – uden glas

Mobilforsikring - uden glas

Hvad dækker gigga

Telefon u. glas

Hvad dækker mobilforsikring uden glas?

Forsikringen gælder dig, og den mobiltelefon du har registreret.

Den dækker hjemme i Danmark (minus Færøerne og Grønland), og når du er ude at rejse i op til 3 måneder.

gigga dækker pludselige, uforudsete skader* på  mobiltelefon, samt tyveri* og røveri*.

Mobilforsikring uden glas dækker ikke:

  • skade, på mobiltelefonens glas
  • skade, på grund af grov uagtsomhed eller forsæt (med vilje)
  • skade, der skyldes fugt
  • skade, der skyldes forkert udført reparation og service
  • kosmetiske skader, eksempelvis ridser, buler, skrammer mv.
  • glemte eller forlagte mobiltelefoner