Mobil – uden glas

Mobilforsikring - uden glas

Hvad dækker gigga

Telefon u. glas

Hvad dækker mobilforsikring uden glas?

Forsikringen gælder dig, og den mobiltelefon du har registreret.

Vi kan erstatte en skade på en mobiltelefon på følgende måder:

Reparation: Hvis mobiltelefonen kan repareres, betaler gigga for reparationsomkostningerne, dog maksimalt op til den forsikringssum, der fremgår af forsikringspolicen.

Genlevering: gigga kan vælge at lade en beskadiget eller tabt mobiltelefon genlevere med en tilsvarende* mobiltelefon. Såfremt sikrede* ikke ønsker genlevering, så udbetaler vi en kontant erstatning svarende til den pris, gigga skal betale for mobiltelefonen hos anvist leverandør.

Kontanterstatning: Ved kontanterstatning erstatter vi skaden ved kontant udbetaling, dog maksimalt op til den forsikringssum, som fremgår af policen.

Den dækker hjemme i Danmark (minus Færøerne og Grønland), og når du er ude at rejse i op til 3 måneder.

gigga dækker pludselige, uforudsete skader* på  mobiltelefon, samt tyveri* og røveri*.

Mobilforsikring uden glas dækker ikke:

  • skade, på mobiltelefonens glas
  • skade, på grund af grov uagtsomhed eller forsæt (med vilje)
  • skade, der skyldes fugt
  • skade, der skyldes forkert udført reparation og service
  • kosmetiske skader, eksempelvis ridser, buler, skrammer mv.
  • glemte eller forlagte mobiltelefoner

I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og stjerne (*). Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordlisten bagerst i vilkårene (Klik på 'Læs mere' knappen).