Ulykke

Ulykkesforsikring - inkl. farlig sport

Hvad dækker gigga

Ulykkesforsikring

Hvad dækker ulykkesforsikring inkl. farlig sport?

For at tegne en ulykkesforsikring, skal du være dækket af den danske sygesikring.

Forsikringen dækker hele døgnet ved ulykkestilfælde.

Det betyder en pludselig hændelse, der forårsager fysisk personskade. For eksempel hvis du falder på cykel, du bliver påkørt eller bliver skubbet ud fra en bygning.

Vi dækker også deltagelse i “farlig sport”, som faldskærm, bungee-jump eller lignende. Der skal selvfølgelig være sammenhæng mellem ulykken og skaden.

Ulykkesforsikring inkl. farlig sport dækker ikke?

Forsikringen dækker ikke skade/krav, der skyldes:

  • bevidst handling eller grov uagtsomhed
  • selvforskyldt beruselse (fuldskab)
  • påvirkning af narkotika eller andre rusmidler
  • deltagelse i slagsmål eller andre ulovligheder