Ulykke

Ulykkesforsikring - inkl. farlig sport

Hvad dækker gigga

Ulykkesforsikring

Hvad dækker en ulykkesforsikring inkl. farlig sport?

Forsikringen dækker hele døgnet ved ulykkestilfælde. Og hvad betyder ulykkestilfælde?

Det betyder en pludselig hændelse, der forårsager fysisk personskade >>

Eksempelvis at;

  • Du falder på cykel
  • Du bliver påkørt
  • Du bliver skubbet ud fra en bygning
  • Du får et ildebefindende eller besvimer (hvor årsagen ikke er pga. en sygdom)

Vi dækker også deltagelse i “farlig sport”, som fx faldskærmsudspring, bungee-jump, bjergbestigning eller lignende. Der skal selvfølgelig være sammenhæng mellem ulykken og skaden.

Udgifter til attester, erklæringer og undersøgelser, som vi finder nødvendige for at behandle sagen, dækkes af forsikringen.

Udgifter til nødvendig transport fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted er dækket. Øvrige transportudgifter dækkes ikke.

For at tegne en ulykkesforsikring, skal du være dækket af den danske sygesikring.

Ulykkesforsikring inkl. farlig sport dækker ikke?

Forsikringen dækker ikke skade/krav, der skyldes:

  • Bevidst handling eller grov uagtsomhed
  • Selvforskyldt beruselse (fuldskab)
  • Påvirkning af narkotika eller andre rusmidler
  • Deltagelse i slagsmål eller andre ulovligheder
  • Ulykkestilfælde der skyldes sygdom

Vi har givet dig et kort overblik. Vil du gerne vide mere om vores vilkår, så klik på 'Læs mere' knappen.